Vitajte na hlavnej stránke EL. REVÍZIE

stitok_elrevizie.jpg, 15kB Firma sa zaoberá elektroinštalačnými prácami. Jedná sa o montáž nových el. rozvodov,
el. zariadení a bleskozvodov na klúč (od projektu cez realizáciu až po odbornú prehliadku
a skúšku), opravu jestvujúcich el. rozvodov ako aj údržbu a odborné prehliadky a skúšky
el. zariadeni a bleskozvodov.

Hlavný dôraz kladieme na kvalitné a včasné vykonávanie prác a dodržiavanie platných predpisov a noriem STN.

opravnenie_elrevizie_001.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_002.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_003.jpg, 92kB
opravnenie_elrevizie_004.jpg, 92kB